Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης είκοσι (20) υποτρόφων εσωτερικού για βασικές σπουδές ακαδ.έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"