Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψήφιους που είναι δημότες Δήμου Δωδεκανήσου