Υποτροφία του Κληροδοτήματος "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"