Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Ολλανδία, 9/12/2015