Προκήρυξη 15 θέσεων PhD/ Early Drug Discovery /MarieSkłodowska- Curie ITN