Προκήρυξη υποτροφιών ακαδ. έτους 2014-15 ''Νικολάου Κρήτσκη''