Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για καταγόμενους από την Άνδρο από το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πουμπουρα