Προκήρυξη Υποτροφιών «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016