Προπτυχιακές Υποτροφίες 2015-2016 από το Κληροδότημα «Λυκούργου Σκιά»