Υποτροφίες 2015 από το Κληροδότημα «Ιαλεμού Κυπριανίδη»