15 υποτροφίες 2015-2016 από το Ίδρυμα «Κέντρον Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη»