Προπτυχιακές Υποτροφίες 2015 & Χρηματικά βραβεία από το Ίδρυμα Σαμούρκα