Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική"