Προγραμματιστής Διεθνών Εφαρμογών στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, Lidl Ελλάς