Προκήρυξη ΠΜΣ "Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική" ακαδ.έτους 2015-2016, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος