Θέσεις Ερευνητών στο ερευνητικό προγράμμα IMPART, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.