Εργαστήριο Γραφείου Διασύνδεσης για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας «Η διαφορετικότητα: Μύθοι και Αλήθειες»