Μεταπτυχιακό Πρόγμαμμα Σπουδών Erasmus Mundus «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών - THRUST»