Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Πληροφορική και Διοίκηση" ακαδ.έτους 2015-2016, ΑΠΘ