Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μετατροπή ιλύος σε κομπόστ με την προσθήκη διαφόρων υλικών συν- κομποστοποίησης» (C.538 – Ε.Υ.: Μ. Λεοτσινίδης)