Προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος για την Κινητικότητα των Νέων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας 2012-2013