Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια ακαδ.έτους 2015-2016, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος