Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Παν.Πατρών με θέμα "Διαχείριση Σταδιοδρομίας και τεχνικές εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό" στις 23 Μαΐου 2012