Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 2 Υποψ.Διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη κινητικής και σταθερότητας λιποσωμικών μορφών» (Ε.321 – DEMO I - Ε.Υ.: Αντιμησιάρη Σοφία)