Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία» (D.732 – Ε.Υ.: Γεωργία Σωτηροπούλου)