Απολογισμός Ημερίδας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών 3/4/2012