Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία VRIκα! 2015-2016