Πρόταση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Αρ. Πρωτ: 015/2015-1172)