Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό