Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 2 Μεταπτυχιακούς φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο Πρώϊμες εμπειρίες και εγκέφαλος (Β.772 – Ε.Υ.: Αδ. Μητσάκου) (1 Μεταπτ. Φοιτητής - Π.Ε. Βιολογίας ή Ιατρικής)