Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας «Δομικός χαρακτηρισμός νάνο-κρυσταλλικών υλικών με τη συνδυαστική χρήση της περίθλασης ηλεκτρόνιων καθώς και Ακτίνων-Χ» (D.474 - Ε.Υ.: Ειρ. Μαργιωλάκη)