Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «CLOUD4all / Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All» [ΙΠΤΗΛ-413] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική)