Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικού Παραγωγής ή Πληροφορικής ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ [1259]