Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στον τομέα των logistics ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ [1257]