Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικής ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ [7447 - 10/2015]