Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη ειδικότητας Πληροφορικής ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ [1244]