Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του Ε Π «Redox Materials-based Structured Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants-RESTRUCTURE» [199Ε] (Χημικός Μηχανικός)