Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «WiSe-PON / Σύγκλιση Ετερογενών Ευρυζωνικών _Δικτύων Επόμενης Γενιάς Τεχνολογίας FTTx και Radio-over-Fiber (RoF)» [10074] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής)