Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής, ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ [10063]