Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «Smart Assembly Robots with Advanced Functionalities (SARAFUN)» [ΙΠΤΗΛ-411] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική)