Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-410] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική)