Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «ForgetIT: Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering» [ΙΠΤΗΛ-406] (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική )