Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Πληροφορικής από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως