Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) σε Έλληνες υπηκόους 2015-2016