Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας