Εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών στην Πάτρα: Εσπερίδα READ 25/11