Εργαστήρια χορήγησης και αξιολόγησης ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων Bloomberg Assessment Test (BAT) Νοέμβριος 2014