Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 2 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Υποψ.Διδάκτορες στο γνωστικό αντικείμενο "Θερμοχημικοί υπολογισμοί με υπολογιστικά προγράμματα" (Ε.009 - Ε.Υ.: Γ. Αγγελόπουλος)