Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Καταλυτική ασύμμετρη σύνθεση» (Ε.008 – Ε.Υ.: Γερ. Ρασσιάς)