Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση υποτροφίας σε 1 Μεταπτυχιακό φοιτητή/Υποψ.Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων για μη συνεργατικά περιβάλλοντα» (Ε.Υ.: Ιωάννης Καραγιάννης)